نشریه دانشجویی مستضعفین

امام خمینی (ره): من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاید و همه مستضععفین با هم در این حزب شرکت کنند و... ندای اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و وراثت ارض برای مستضعفین است متحقق کنند. صحیفه امام جلد 9 صفحه 280

نشریه دانشجویی مستضعفین

امام خمینی (ره): من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاید و همه مستضععفین با هم در این حزب شرکت کنند و... ندای اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و وراثت ارض برای مستضعفین است متحقق کنند. صحیفه امام جلد 9 صفحه 280

نشریه دانشجویی مستضعفین
آخرین نظرات

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۸
تیر

برای اینکه بتوانید قوانین رو پیدا کنید و مطالعه کنید میتوانید از این لینک استفاده کنیدhttp://www.msrt.ir/fa/Pages/SubSitePages/Laws/mogharrat.aspx?Paged=TRUE&p_FileLeafRef=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.pdf&p_ID=205&PageFirstRow=151&&View={054029C3-EBFA-466B-9960-605D732EBD3E}

  • نشریه دانشجویی مستضعفین
۱۵
تیر

از اینجا دانلود کنید.

  • نشریه دانشجویی مستضعفین